djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Sitar

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Sitar
Sitar Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Sitar jest zapewne najbardziej znanym instrumentem strunowym wykorzystywanym na Subkontynencie Indyjskim.Jego budowa jest bardzo z?o?ona i oparta na drewnianym pudle rezonansowym, z którego wychodzi d?ugi i szeroki gryf. Sitar ma najcz??ciej 17 strun, z których kilka (trzy lub cztery) s?u?? do utrzymywania d?wi?ku podstawowego, kilka za? (równie? trzy lub cztery) swobodnej jego modulacji. Ciekaw? charakterystyk? jest obecno?? podwójnych rz?dów strun. Rz?d dolny, biegn?cy pod progami, cho? nie jest dost?pny dla muzyka, sam popada w wibracje gdy zagrany zostanie koresponduj?cy z nim ton. Same progi s? wygi?te na kszta?t sierpów. Struny szarpie si? z pomoc? mizrab - odpowiednio uformowanego kawa?ka druta, zak?adanego na palec. Sitar ma równie? basow? odmian? zwan? Surbahar.


Linki:
David & Chandra Courtney's Page
Knowledge Web
Tuning the Sitar
Sitar Care, Stringing, and Maintenance
Technika gry


Zdjęcia:


Anushka Shankar
Anushka ShankarAutor wpisu: KarWil