djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > O imprezie

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
O imprezie 
Widok z osady na zamek

Etno-Festiwal „Rytm i Ogie?”

Wspania?a trójca ognistych ?ywio?ów: B?bny, Taniec i Ogie? spotkaj? si? w tym samym czasie i jednym miejscu!

Rytm ponad podzia?ami!

W dniach 18-21 sierpnia 2005r. w Malborku w „Osadzie Zamczysko” odb?dzie si? zlot wielbicieli etnicznych rytmów z ca?ego ?wiata (brazylijskich, kuba?skich, latynoskich, jamajskich, afryka?skich a tak?e folkloru polskiego). Zapraszamy wszystkich b?bniarzy, tancerzy, ludzi potrafi?cych ujarzmi? dziko?? ognia (grupy fireshow), a tak?e wszystkich wielkich pasjonatów klimatu etno.


B?dzie si? dzia?o!

W ramach imprezy poza parad? ulicami Malborka przewidziane s? liczne warsztaty, pokazy i koncerty. Mi?dzy innymi zobaczycie wyst?py grup graj?cych muzyk? w klimacie etno, pokazy ta?ca Capoeira, walki rycerskie, pokazy mistrzów ognia (Fireshow), warsztaty b?bniarskie oraz Capoeira i wiele innych atrakcji przygotowanych przez uczestników festiwalu ??cznie z codzienn? zabaw? i graniem na b?bnach przy wielkim ognisku do pó?nych godzin.


Wej?cie:

Uczestnictwo w imprezie jest w pe?ni bezp?atne. Dodatkowo wszystkim posiadaczom b?bnów i innych instrumentów, grupom fireshow, tancerzom oraz innym artystom zwi?zanym z klimatem etno, zapewniamy darmowe pole namiotowe. Dla pozosta?ych osób op?ata za namiot wynosi 5 z? na dob?. Dla uczestników którzy zarejestruj? si? przed imprez? przewidziane s? specjalne identyfikatory, które uprawni? do pierwsze?stwa w udziale w warsztatach gry na b?bnach, ta?ca Capoeiry i innych zaj?ciach.


Lokalizacja:

Osada Zamczysko”, to po?o?one na wzgórzu opodal rzeki „Nogat” przepi?kne miejsce, z idealnym widokiem na najwi?kszy w europie ?redniowieczny zamek. Ca?o?? osady otoczona jest drewnianym ogrodzeniem w formie palisady. Na terenie: sanitariaty, bar, tawerna, zadaszone siedziska, scena z nag?o?nieniem, pole namiotowe, miejsce na du?e ognisko i wszystko to co pozwala odpocz?? od stresów i trosk codziennego ?ycia.Kontakt do organizatorów:

Kontakt z mediami: Sprawy organizacyjne:
Adam (Zdzisiu) Cegielski
e-mail: zdzisiu@djembe.pl
tel: (604) 109 076
Andrzej (Spinero) Mejer
e-mail:spinero@djembe.pl
tel: (507) 816 680

...zobacz Plan imprezy
...zobacz Jak trafi?Autor zdj??: Witek
Autor zdj??: Witek