djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Polecamy

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
Polecamy 
Poni?ej znajduj? si? linki do stron zwi?zanych z djembe oraz zaprzyja?nionych serwisów z pozytywn? energi?. Je?eli znacie jakie? ciekawe adresy i chcieliby?cie aby si? tu znalaz?y, mo?ecie je przesy?a? na adres redakcji. Zg?aszajcie te? do nas niedzia?aj?ce linki.


Niezb?dnik:
Etnica.pl - Strona Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kultury Etnicznej, to?samego z Djembe.pl
Etnofestiwal.pl - Strona Etnofestiwalu w Malborku z lat 2005-2011, organizowanego przez Djembe.pl
PercussionStudio.com - podstawowy program do odgrywania rytmów i nauki gry
www.djembe.of.pl - stara, ale kultowa ju? strona o b?bnach
www.didgeridoo.pl - ?wietna strona o didgeridoo
Strona Piotra – naszego redakcyjnego kolegi; ?ród?o wielu informacji na temat djembe


Robienie b?bnów:
www.handdrums.of.pl - bardzo dobry opis robienia djembe i didgeridoo
www.trznadelek.bebny.prv.pl - du?o informacji na temat budowy b?bnów
www.djembewolo.prv.pl - ciekawy, bogato ilustrowany opis robienia djembe
www.unb.pl/produkcja.html - proces produkcji djembe, grzechotek i balafonów w afryce zachodniej


Producenci:
www.unb.pl - Najwi?kszy w Polsce importer b?bnów djembe, dunów i innych instrumentów etnicznych z Afryki Zachodniej
www.pablomusic.pl – Najwi?kszy polski producent Djembe i innych instrumentów perkusyjnych
www.strefarytmu.pl – Importowane b?bny Kuby Pogorzelskiego i Strefy Rytmu
www.djembe.republika.pl - alias "Lepsza Strona Djembe": r?cznie robione djemby i congi
www.papadram.webpark.pl – legendarne b?bny wykonywane przez znanego artyst?, Wiktora Golca
tomekkurczab.webpark.pl - r?kodzie?o artystyczno-b?bniarskie, figurki, rekwizyty i inne
www.bobul.pl – b?bny Bobula, producenta istniej?cego na naszym runku ju? od lat
www.djemberiddim.republika.pl – s?yn?ce z doskona?ego stosunku jako?ci do ceny b?bny z Krakowa


Warsztaty:
www.citybumbum.pl - profesjonalna szko?a djembe w ?odzi
http://www.foliba.pl - kszta?cony w afryce zespó? z wieloletnim do?wiadczeniem koncertuje, ale daje te? warsztaty
www.strefarytmu.pl – tradycyjne warsztaty w Warszawie
www.klick.com.pl – kolejne warsztaty w Warszawie
www.agabum.prv.pl – ?wietnie prowadzone warsztaty w Lublinie
www.djembeplanet.pl - dzia?alno?? Rastafika z Pi?y: warsztaty dla firm, klub b?bniarski, sklep djembe
www.sho.pl - centrum kultury kuba?skiej w Warszawie. ?wietne warsztaty gry na congach oraz ta?ce afro-kuba?skie
www.djembefolka.com – Sylwia Walczak, najzdolniejsza podopieczna szko?y CityBumBum oferuje warsztaty z nut? kobieco?ci
www.djembeplanet.pl - Grzesiek Surówka z Katowic zintegruje was d?wi?kiem; nieortodoksyjny b?bniarz o szerokich horyzontach
www.djembe.szkola.pl - EtnoSchool Wadada-Unique Brands - szko?a nauki gry na djembe prowadzona w Rzeszowie przez Dominika Muszy?skiego


Sklepy internetowe z instrumentami etnicznymi:
sklep.unb.pl - Oficjalny sklep internetowy firmy Unique Brands
www.etnosklep.pl - Djembe oraz inne instrumenty etniczne
www.gitarownia.pl/djembe - Gitarownia.pl - Spory wybór djembe
www.pablomusic.pl – Najwi?kszy polski producent Djembe i innych instrumentów perkusyjnych
www.strefarytmu.pl – Importowane b?bny Kuby Pogorzelskiego i Strefy Rytmu
www.grandbazar.pl – B?bny orientalne - darbuki, obr?cze, udu


Nauka gry i rytmy:
Strona Paula Nasa - mo?na j? kocha?, mo?na nie znosi?, ale zna? powinien j? ka?dy
www.dancing-hands.de - ?wietna baza plików z rytmami do Percussion Studio
Dirty Guide to Doumbek Rhythms - szybka ?ci?ga z rytmów orientalnych
Khafif's Guide to Darbuca - angloj?zyczny FAQ dotycz?cy perkusyjnej muzyki orientu
Framedrum Central - baza danych materia?ów dotycz?cych b?bnów obr?czowych
Cuban Conga - nauka gry na congach, zawiera pliki video
Tabla.com - Tabla, najwy?szy stopie? wtajemniczenia b?bniarskiego
Chandrakantha - Wszystko co chcia?by? wiedzie? o tabli, ale wsydzisz si? zapyta?; link do podstrony z filmami, ale jest te? masa artyku?ów, zapisów, etc.
Zespo?y:
www.wadada.pl - Afro Cuban Lubenian Folk
www.drumstein.com - brzmienie etno-elektro
www.ritmodelia.pl - gor?ce rytmy brazylijskie i nie tylko podane w profesjonalny sposób