djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Ruszaj? warsztaty Djembe we Wroc?awiu
19-09-2010 by KarWil

Wroc?awscy djembefola - Tomasz Murawski (Kaczy) i Wojciech Krasuski (Ewer) - trzeci rok z rz?du maj? przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa na cykliczne warsztaty b?bniarskie. Zaj?cia obejmowa? bed? nauk? gry na tradycyjnych zachodnio-afryka?skich b?bnach Djembe i DunDun. Osoby nie posiadaj?ce swoich instrumentów nie powinny si? zniech?ca?; prowadz?cy s? w stanie je udost?pni? (konieczny wcze?niejszy kontakt). W programie warsztatów przewidziany jest podzia? na grupy: pocz?tkuj?c? i ?rednio zaawansowan?.


Yankadi koncertuje w Yerbaciarni
01-04-2009 by Piotr

Zapraszam 3.04.2009 do wroc?awskiej Yerbaciarni na koncert Yankadi. Szczegó?y na plakacie.


III Festiwal B?bnów - aktualizacja
30-06-2008 by Piotr

W dalszej cz??ci newsa znajdziecie informacje o zapisach i zni?kach na warsztaty festiwaliowe i co? jeszcze...


Rusza Jazzowa Jasie?
28-11-2007 by KarWil

Rusza Pi?ta Jazzowa Jasie? w Bielsku Bia?ej. Cztery kolejne dni (28 listopada - 1 grudnia) koncertów dostarcz? niezapomnianych wra?e? ka?demu mi?osnikowi muzyki synkopowej. Stowarzyszenia Etnica i Redakcji Djembe.pl oczywi?cie nie mo?e zabrakn?? na tej imprezie.


Zakir Hussain w Polsce
14-11-2007 by KarWil

Zakir Hussain, syn niezapomnianego Alla Rakhy, i Ustad (mistrz) Pend?abskiej gharany, jednej z klasycznych szkó? gry na indyjskiej tabli, przyje?d?a do Polski. Ten prawdopodobnie najwi?kszy ?yj?cy obecnie tablista wyst?pi ju? 1.XII w Bielsku Bia?ej, wraz z projektem "Sangam".


Warsztaty b?bniarskie w Lublinie
17-03-2007 by Piotr

Serdecznie zapraszamy na kolejn? edycj? warsztatów b?bniarskich prowadzon? przez Agnieszk? Ko?czesk? (Orkiestra pod wezwaniem ?w. Miko?aja). Zapisy do nowej grupy odbywa? si? b?d? 29.03.2007 w ACK Chatka ?aka II pi?tro w sali 25 od godz. 20:15.
Ps. Dla tych co jeszcze nie wiedz?: Agnieszka nagra?a b?bny do filmu "Tryptyk Rzymski"....


Warsztaty robienia djembe
03-03-2007 by Piotr

Zapraszamy w imieniu Fafy (Orkiestra Troche Ciszej) na warsztaty wykonywania djembe...


Moc ?ycze? z okazji ?wi?t!
24-12-2006 by Zdzisiu

Du?o rado?ci podczas tworzenia muzyki. Inspiracji i samozaparcia do odkrywania jej tajników. Wielu b?bni?cych znajomo?ci, ogrom wolnego czasu oraz wyrozumia?ych s?siadów. Niech te ?wi?ta b?d? dla Was wyj?tkowe. Sp?d?cie je po?ród najbli?szych i w spokoju ducha.

Pami?tajcie, rytm Was otacza!


Jamaica Old Timer w DobrejKarmie
13-12-2006 by Piotr

BOOYAKA SOUNDSYSTEM prezentuje: JAMAICA OLD TIMER. To nowy projekt trzech selektorów: Doktora Palto, Pana Myszona i Pu?kownika Tytusa. Zafascynowani starym jamajskim brzmieniem, zapodaj? na Old Timerze g?ównie wczesne reggae, rocksteady i ska, czyli muzyk? prze?omu lat 60tych i 70tych. Prawdziwe pocz?tki muzyki jamajskiej. Chcesz pos?ucha? i pobawi? si? przy d?wi?kach ze Studio One i Trojan Records, to wpadaj koniecznie.
15.12.2006, Dobra Karma, Klub Ludzi Pozytywnych, ul. Górczewska 67, wjazd za darmoch? :)
Zapraszamy


Ron King w Dobrej Karmie...
06-11-2006 by Piotr

Serdecznie zapraszamy na kolejn? imprez? do Dobrej Karmy. Tym razem wyst?pi sam Ron King (roots,reggae, calipso, ska, rock steady). Wyst?powa? z: Desmond Deckerem, Gladiators, L. Atkins, Rita Marley & The Wailers, SkataLight. Wi?cej o muzyku dowiecie si? z www.ronkingmusic.com.
Dobra Karma - 10.11.2006 - Warszawa, Wola, ul. Górczewska 67
bilety - 15z? (uwaga - tylko 120 szt.)
www.dobrakarma.pl


Festiwalu AFROENTUZJA?CI w Warszawie
02-10-2006 by Zdzisiu

Fundacja Simba Friends, Forum Kenijsko-Polskie oraz Motto Café we wspó?pracy z Muzeum Etnograficznym w Warszawie zapraszaj? na tygodniowy FESTIWAL AFROENTUZJA?CI (7-17 pa?dziernika).

Wydarzenie to, które odb?dzie si? w go?cinnych progach nowej kawiarni przy ul. Ordynackiej 10/12, ma na celu nie tylko przybli?a? warszawskiej publiczno?ci Afryk? i gromadzi? ludzi, którym jest ona bliska, ale przede wszystkim wesprze? realizowany obecnie przez Fundacj? Simba Friends projekt w Kenii.


Ethno Dance Party - cykliczne imprezy we Wroc?awiu
02-10-2006 by Zdzisiu

Otrzymali?my cynk, ?e we Wroc?awiu ju? od najbli?szego czwartku (5 pa?dziernika) rozpocznie si? cykl comiesi?cznych imprez pod nazw? „ETHNO DANCE DISCO PARTY” organizowanych przez grup? Przestrze?.


Addis abeba jazz - o etiopskim swingu
05-09-2006 by Piotr

Zapraszamy do lektury kolejnego artyku?u przygotowanego przez Krzy?ka "Japko" Jab?o?skiego na podstawie miesi?cznika "Fluid". Tym razem rzecz o muzycznej Etiopii.


Muzyka Afryka?ska w kontekscie spo?ecznym
05-09-2006 by Piotr

Po wakacjach, które w tym roku wyj?tkowo obfitowa?y w imprezy b?bniarskie zapraszamy na chwil? lektury artyku?ów o kulturze afryka?skiej. Trudu t?umaczenia podj?? si? Krzysiek "Japko" Jab?o?ski, któremu serdecznie dzi?kujemy.


Nadchodzi FROG
03-08-2006 by Piotr

Wyst?py zespo?ów b?bniarskich, nocne spektakle fire show i pokazy capoeira „Artes das Gerais”, a wszystko to w ramach organizowanej w Gdyni nowej imprezy adresowanej do mi?o?ników kultury etnicznej.


S?oma prowadzi warsztaty!
01-08-2006 by Piotr

Po latach stara?, ?ywa legenda polskich b?bnów - S?oma - zgodzi? si? poprowadzi? warsztaty! Je?li chcesz poczu? rootsowego ?ycia i b?bnienia nie przegap tej okazji!


RATATAM i Dzembersi na Woodstock
14-07-2006 by Piotr

Trójmiejska formacja D?embersi donosi ;) o swoim wyst?pie na XII Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odr?. Koncert odb?dzie si? na scenie folkowej 28 lipca oko?o godz. 21. Dodatkowo z okazji 5 urodzin grupy RATATAM przewidziane jest "RATA-RYTM-SERC" czyli bicie serc w rytm b?bnów i innych instrumentów etnicznych, które odb?dzie si? pod scen? przy wspó?udziale innych zespo?ów oraz b?bniarzy z Wioski B?bniarskiej.


Pierwszy profesjonalny sklep z b?bnami
15-05-2006 by Zdzisiu

Z wielk? przyjemno?ci? informuj?, ?e otworzy?em w zesz?ym tygodniu pierwszy profesjonalny sklep z b?bnami. W ofercie znajdziecie zawsze kilkadziesi?t wyselekcjonowanych przeze mnie b?bnów opatrzonych realnymi próbkami d?wi?kowymi i zdj?ciami.

EtnoSklep powsta? w odpowiedzi na niekompetencj? sprzedawców w wi?kszo?ci sklepów muzycznych, gdzie b?bny djembe traktowane s? jak zwyk?y towar. Teraz b?dzie ju? w sieci miejsce gdzie ka?dy, nawet pocz?tkuj?cy b?bniarz, mo?e zakupi? przez Internet dobrej jako?ci instrument.


Warsztaty B?bniarskie Pablo - 2006
07-05-2006 by Piotr

Zbli?aj? si? wakacje i w zwi?zku z tym poraz kolejny Pracownia Artystyczna Pablo organizuje warsztaty b?bniarski w D?brówce. A oto co sami pisz?...


Nowa strona Pablomusic
07-05-2006 by Piotr

W?a?nie dzisiaj ma swoj? premier? nowa profesjonalna strona Pracowni Artystycznej Pablo. Zach?camy do zapoznania si? z jej tre?ci? a jest na co poklika? :)
pablomusic.pl


Warsztaty afro-ta?ca w Pile
02-05-2006 by Zdzisiu

Dobra wiadomo?? dla fanów ta?ca afryka?skiego, ju? w przysz?? niedziele (7 maja) odb?d? si? w Pile warsztaty prowadzone przez Olg? Kami?sk? z zespo?u Papadrum z Wroc?awia. Wi?cej informacji znajdziecie na plakacie obok. Polecamy!


Papadram we Wroc?awiu
01-05-2006 by Piotr

05.05.06 we Wroc?awskim klubie No Name przy ul. Wita Stwosza 16 odb?dzie si? koncert b?bniarsko-taneczny grupy Papadram. Je?li macie mo?liwo?? to koniecznie wpadnijcie, zw?aszcza, ?e bilety tylko 5,-!
Pocz?tek imprezy - godz. 21:30
Zapraszamy serdecznie.


AfryKamera - I edycja
01-05-2006 by Piotr

Zapraszamy na wyj?tkowe ogólnopolskie wydarzenie: przegl?d filmów afryka?skich pod has?em AfryKamera. Tegoroczna impreza jest zaledwie przymiark? do stworzenia powa?nego festiwalu zajmuj?cego si? ogóln? promocj? kultury afryka?skiej w Polsce.


Ucz? gra? w Warszawie
25-04-2006 by Piotr

Ruszaj? nowe kursy gry na congach organizowane przez SHO. Zaj?cia odbywaj? si? w centrum Warszawy.
PONIEDZIA?EK:
19:30-21:00 pocz?tkuj?cy gr.2 start 24 kwietnia
WTOREK:
18:00-19:30 pocz?tkuj?cy gr.1 start 9 maja
CZWARTEK:
19:30-21:00 pocz?tkuj?cy gr.1 start 11 maja

Szczegó?owe info znajdziecie na stronie:
www.sho.pl
sho@sho.pl
tel:502 29 29 31


Wieczory Djembe w ?widnicy!
03-04-2006 by Dark Wolf

Wieczory Djembe Dostali?my informacj? od organizaotra Wieczór Djembe w ?widnicy! Oto ona: Zapraszamy na wieczory djembe w klubie Piwnica ?widnicka w ?widnicy. W ka?d? ?rod?, od godziny 18 do oko?o 22, spotykamy si? w ramach otwartych warsztatów gry oraz przede wszystkim nauki gry na instrumentach etnicznych. Je?eli masz ochot? wypi? piwo przy muzyce etnicznej lub interesujesz si? tworzeniem tego rodzaju muzyki, zapraszamy.


Balafon - ksylofon z Ghany
03-04-2006 by Zdzisiu

Za spraw? firmy Unique Brands z Nowego S?cza mia?em przyjemno?? u?ytkowa? instrument zwany Balafon'em pochodz?cy z Ghany. Postaram si? przybli?y? Wam có? to w ogóle jest i z czym si? to je ;).


Jak zrobi? b?ben w Bytomiu
20-03-2006 by Piotr

Warsztaty na temat jak zrobi? b?ben a dok?adniej jak za?o?y? skóre na b?ben. Wszystko odywa? si? b?dzie w Bytomskim Klubie SEZAM. Zaj?cia poprowadzi Tomasz Lempa.


WIOSENNE PRZESILENIE - warsztaty
12-03-2006 by Piotr

..wiosenny rytm p?ynie ju? w naszej krwi, b?bny pomog? nam go wydoby?...
KLUB KOBIET KREATYWNYCH - PASJA zaprasza wszystkie zm?czone zim? kobiety na warsztaty pokazowe GRY NA B?BNACH AFRYKA?SKICH zajecia odbed? si? w poniedzia?ek 20 marca 2006 - NA PRZESILENIU WIOSENNYM - o godz. 18.30-20.00 i 20.15-21.45
Wykorzystaj moc tego jedynego w roku wieczoru, kiedy przyroda budzi sie do ?ycia, spróbuj i przekonaj si?, ?e :
-gra na b?bnach to niebanalny sposób osi?gni?cia relaksu, wielkiej rado?ci i poczucia wspólnoty
-dzi?ki tworzeniu muzyki lepiej poznasz siebie, nabierzesz inspiracji i si? do dzia?ania
Zaj?cia poprowadzi pasjonata gry na b?bnach afryka?skich, ucze? wielkich mistrzów TOMASZ LEMPA.
Gwarantujemy doskona?? zabaw? (pogramy, po?piewamy, pota?czymy) w radosnej atmosferze.
Niezb?dny lu?ny strój i wygodne obuwie. Je?li posiadasz swój b?ben to zabierz go ze sob?.

Miejsce: Restauracja POD PRAS?(na pietrze) Katowice Rynek, ul.M?y?ska 1
Koszt: 10 z?
Ilo?c miejsc ograniczona. Prosimy o rezerwacj? miejsc pod nr tel.: 603 798 649 , 501 287 281, 502 293 269
klubkobiet@op.pl
warsztaty-afryka@tlen.pl


Impreza 'VooDoo Night' w Warszawie
15-02-2006 by Zdzisiu

Dzi? (?roda 15 lutego) odb?dzie si? kolejna impreza z cyklu "World Music" w klubie Maska w Warszawie. Gwiazd? wieczoru b?dzie AFRO BEAT’S SOUND SYSTEM.

W programie imprezy "VooDoo Night", poza afryka?skimi potrawami, znajdziecie:
- ?piew w j?zyku wolof, taniec i granie na b?bnach – djembe
- warsztaty perkusyjno-artystyczne
- sety dj-skie z autorskimi remiksami nalepszych kompozycji muzyki afryka?skiej.


Program "Afryka?skie rytmy"
07-02-2006 by Piotr

W najnowszym numerze 2/2005 "Rewalidacji" (czasopismo dla nauczycieli i terapeutów) mo?emy przeczyta? o warsztatach gry na b?bnach prowadzonych przez Dariusza Kubiszyna. Zaj?cia prowadzone s? w o?rodku szkolno-wychowawczym w Lubaczowie z uczniami z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w stopniu g??bokim. Dzieci na zaj?ciach najpierw s?uchaj? rytmów granych przez nauczyciela, a pó?niej za pomoc? instruktora lub samodzielnie wyra?aj? swoje emocje poprzez uderzanie w membrane b?bna. Gratulujemy instruktorom odwagi i ?yczymy powodzenia.


IX Festiwal Muzyki Folkowej "Nowa Tradycja"
06-02-2006 by Piotr

IX Festiwal Muzyki Folkowej Polskiego Radia "Nowa Tradycja" odb?dzie si? w Warszawie w dn. 20-23.04. Tradycyjnie towarzyszy? mu b?d? konkursy na Folkowy Fonogram Roku (zg?oszenia przyjmowane s? do 15.02) wraz z plebiscytem Wirutalne G??le 2006 oraz konkurs Nowa Tradycja 2006 (zg?oszenia do 20.03).


Konkurs wakacyjny - wyniki
29-01-2006 by Piotr

Nasz wakacyjny konkurs rostrzygni?ty!
Pierwsze i jedyne (!) miejsce zaj? Rastafik za relacie z zaj?? w jednej z Holenderskich szkó?. Gratulujemy zwyci?zcy i mamy nadziej?, ?e w kolejnej edycji konkurs b?dzie si? cieszy? wi?kszym zainteresowaniem..


Dosiego Nowego Roku!
31-12-2005 by Redakcja

W nadchodz?cym Nowym Roku 2006, pragniemy z?o?y? Wam wszystkim najserdeczniejsze ?yczenia. Zdrowia, ciep?a rodzinnego, rytmów wybijanych prosto z serca i wszystkiego co najlepsze.


I ty mo?esz wesprze? walk? z AIDS!
04-12-2005 by Sammy & Zdzisiu

Zapewne s?dzisz, ?e nie mo?esz pomóc w walce z AIDS, bo nie masz czasu ani pieni?dzy? Nic bardziej mylnego, od dzi? mo?esz wspomóc, za darmo, lekarzy pracuj?cych nad lekarstwem na t? straszn? chorob?.

Nawet bardzo szybkie komputery jakimi dysponuj? laboratoria medyczne maj? ograniczon? moc obliczeniow?. Bardzo cz?sto naukowcy musz? czeka? miesi?cami na obliczenie skomplikowanych symulacji. ??cz?c w wielk? sie? nasze komputery domowe tworzymy wspólnie superkomputer o mocy du?o wi?kszej ni? jakikolwiek komputer którym dysponuj? laboratoria.

Wystarczy, ?e zainstalujesz u siebie darmowy, anonimowy programik, który w wolnym czasie udost?pnia moc twojego komputera na potrzeby laboratoriów pracuj?cych nad lekiem na AIDS. Program jest na 100% bezpieczny i anonimowy.


Warsztaty ta?ca afryka?skiego
26-11-2005 by Piotr

Prowadzi:Wioletta Pogorzelska
Psycholog pracuj?cy z dzie?mi i m?odzie?? oraz tancerz. Ta?cem zajmuje si? od 7 lat, pocz?tkowo modern jazz w Studio przy Szkole Baletowej w Warszawie, potem taniec afryka?ski, który sta? si? jej wielk? pasj?.
Warsztaty odb?d? si? 10 i 11 grudnia w O.D.K. przy ul.Kochanowskiego w Rzeszowie w godz. od 12 do 17; do zaj?? akompaniuje grupa Wadada


WORLD MUSIC w Warszawie
24-11-2005 by Piotr

Agencja Artystyczna Tam Tam Music i Klub Maska zapraszaj? na cykl imprez:"WORLD MUSIC" prezentuj?cych kultury z ró?nych stron ?wiata. Imprezy b?d? mia?y charakter rozrywkowo - edukacyjno - poznawczy, a ich elementami b?d?: muzyka ?wiata, wyst?py Artystów, nauka ta?ca i ?piewu, nauka gry na instumentach charakterystycznych dla danego regionu, projekcje multimedialne prezentuj?ce wybrany kraj czy w ko?cu kuchnia ?wiata.


B?bniarska Orkiestra z Cielczy
21-11-2005 by Piotr

28 listopada 2005 w warszawskim klubie Aurora o godz. 21 po raz kolejny wyst?pi B?bniarska Orkiestra z Cielczy reprezentuj?ca dzia?aj?c? na ?oliborzu szko?? rytmu B?bnobicie.Zaprezentuje materia? oparty g?ównie na rytmach afryka?skich z niewielk? domieszk? samby i spor? doz? w?asnej inwencji.Po koncercie zapraszamy wszystkich ch?tnych do wspólnej gry.Wst?p wolny.Serdecznie zapraszamy.


Orient Lublin 2005 - Fotoreporta?
26-10-2005 by Piotr

21-22 pa?dziernika po raz czwarty mia? miejsce w Lublinie festiwal kultur orientalnych - Orient Lublin. W tym roku impreza by?a po?wi?cona kulturze Ira?skiej...


AFRO BEAT'S SOUND SYSTEM
25-10-2005 by Piotr

29-tego.10.05 AFRO BEAT'S SOUND SYSTEM wsk?adzie:
Mamadou Diouf (Senegal) - dj. voc. djembe
Mohamed M'bow (Senegal) - voc, djembe , taniec
Piotr Jackson Wolski (Polska) - voc, djembe, instr. perkusyjne
zagra w Krakowie w klubie Prozak - Plac Dominika?ski 6. Start godz.21.00
Wi?cej informacji o ABSS www.tamtammusic.pl www.tamtammusic.pl

BE BENEN YOON - DO ZOBACZENIA


Warsztaty b?bniarskie SHO
21-10-2005 by Piotr

Serdecznie zapraszamy wszystkich zapale?ców gry na b?bnach na warsztaty gry na congach w Warszawie. B?d? dwie grupy: POCZ?TKUJ?CA 1 (od zera) oraz POCZ?TKUJ?CA 2 (dla osób z podstawow? znajomo?ci? techniki). Zaj?cia rozpoczynaj? si? ju? 24 i 25 pa?dziernika i beda odbywa?y si? w poniedzia?ki i wtorki wieczorami w centrum Warszawy. Organizator zapewnia instrumenty oraz inne materia?y zwi?zane z zaj?ciami (zapisy rytmów, nagrania itp.) Wi?cej info: www.sho.pl


"Orient Lublin - Iran" 2005
20-10-2005 by Piotr

W dniach 21.10 - 22.10.2005 odb?dzie si? IV Mi?dzynarodowy Festiwal Kultury i Muzyki Orientalnej "Orient Lublin - Iran". Miejscem spotkania b?dzie tradycyjnie lubelska "Chatka ?aka". Program imprezy w dalszej cz??ci newsa....


Ogrody Alamut
06-10-2005 by saMMy164

23 pa?dziernika
godz. 20.30
klub "Pracovnia"
Warszawa, ul. ks. J. Popie?uszki 16
Bilety 10z? / studenci i m?odzie? 7 z?.


TAM TAM ACADEMY- zaczyna pulsowa?!!!
04-10-2005 by saMMy164

TAM TAM ACADEMY
autorska szko?a gry na instrumentach perkusyjnych prowadzona przez : Piotra Jacksona Wolskiego.


Warsztaty b?bniarskie we Wroc?awiu
03-10-2005 by Piotr

Dobra wiadomo?? dla b?bni?cych lub chc?cych nauczy? si? b?bni?. S? jeszcze wolne miejsca w warsztatach organizowanych przez zespó? NASSARA. Zaj?cia odbywa? si? b?d? we Wroc?awiu, ul Grabiszy?ska- na terenie zak?adów Fadroma. 50z?. miesiecznie,zaj?cia raz w tygodniu 3godz.
Wi?cej informacji: jacekkusz@poczta.onet.pl


TAM TAM PROJECT w Warszawie
03-10-2005 by Piotr

26 pa?dziernika grupa Piotra Jacksona Wolskiego i Mamadou Dioufa wyst?pi w warszawskich Hybrydach na koncercie, promuj?cym now? p?yt? "Sunu Music".
Bilety:
ulg.- 6z?; norm.-12z?
Pocz?tek imprezy - godz. 21:00


Warsztaty b?bniarskie w Cz?stochowie
08-09-2005 by Piotr

Zapraszamy wszystkich b?bnolubów przebywaj?cych w Cz?stochowie i okolicach na recital i warsztaty, które poprowadzi ?ywa krakowska legenda - Pinokio i Andrzej "Harry" ?ozowski.
Impreza odb?dzie sie 2005-09-11 w Ask (al. Naj?wi?tszej Maryi Panny 61 )
Pocz?tek warsztatów o 18. O 20 recital.
Wst?p tylko 8,-


TAM TAM PROJECT koncertuje
01-09-2005 by Piotr

10-tego 09.05 TAM TAM PROJECT zagra na festiwalu kultur ?wiata "Okno na ?wiat" na pla?y w Gdyni-wst?p wolny :) .
26-tego 09.05 zespó? zagra w Teatrze Narodowym w Warszawie na rozdaniu nagród w fotograficznym konkursie National Geografic. Festiwal jest cz??ci? programu obchodów 25-cio lecia powstania SOLIDARNO?CI. Wi?cej informacji: www.gdynia.pl oraz www.solidarnosc.gda.pl


Warsztaty b?bniarskie SHO
24-08-2005 by Piotr

Serdecznie zapraszamy wszystkich zapale?ców gry na b?bnach na czterodniowe warsztaty gry na congach 5-8 wre?nia w Warszawie. B?d? dwie grupy: pocz?tkuj?ca 1 (od zera) oraz pocz?tkuj?ca 2 (dla osób z podstawow? znajomo?ci? techniki).


Warsztaty b?bniarskie we Wroc?awiu
24-08-2005 by Piotr

Dobra wiadomo?? dla b?bni?cych lub chc?cych nauczy? si? b?bni?. We Wroc?awiu zespó? NASSARA organizuje warsztaty! Start przewidziany jest we wrze?niu. Gry uczy? b?d? Lolek i Jacek Kusz. Zaj?cia odbywa? si? b?d? we Wroc?awiu, ul Grabiszy?ska- na terenie zak?adów Fadroma. 50z?. miesiecznie,zaj?cia raz w tygodniu 3godz.
Wi?cej informacji: jacekkusz@poczta.onet.pl


Gwiazdy „Rytmu i Ognia"
11-08-2005 by KarWil

Program Etno-Festiwalu „Rytm i Ogie?”, organizowanego w Malborku, przybiera ostateczny kszta?t. Dzi?ki licznym staraniom organizatorów swój udzia? w imprezie zadeklarowa?y zespo?y reprezentuj?ce ró?ne nurty muzyki etnicznej, od wykona? klasycznych, poprzez fusion, po wspó?czesne aran?acje. Festiwal, a wraz z nim nasze wrota percepcji, otworzy Navigator prezentacj? gongów i g??boko korzennych brzmie?. Ze stanu pierwotnej zadumy szybko jednak wyrwie nas zespó? Guru-Shishya wraz z Wojtkiem „Pinokiem” Sochaczewskim, wszechstronnym djembist? nurtu jungle / d’n’b. Pi?tek nale?a? b?dzie do Rodrigeza, b?bniarza o du?ym sta?u i niew?tpliwym do?wiadczeniu, oraz jego grupy, jak i do zespo?u Jambo, popularnemu ostatnio dzi?ki wyst?powi w TVP1. Sobota stanie si? domen? Intertribal Jam, a wi?c mi?dzyplemiennego kot?a, w który zaanga?uj? si? wszyscy zaproszeni na festiwal muzycy, wykonawcy, perfomerzy.


GLOBALTICA - World Music Festival
29-07-2005 by Piotr

Zapowiada si? arcyciekawa impreza w Gdyni. Co prawda dopiero w pa?dzierniku, ale ju? teraz warto rezerwowa? miejsce w kalendarzu. W ramach festiwalu mo?na b?dzie zobaczy? i us?ysze? min. :
YAT-KHA (Tuwa) z Mongolii - mowe i stare brzmienia w bardzo ciekawym uj?ciu, LAYE SOW (Senegal), LAYE SOW (Senegal), KWARTET JORGI (mój pierwszy kontakt z folkiem).
Impreza odbywa? si? b?dzie w Klubie Muzycznym UCHO w Gdyni w dniach 14-15 pa?dziernika.


Warsztaty gry na congach
20-07-2005 by Zdzisiu

Otrzymali?my cynk i? w dniach 1-5 sierpnia odb?d? si? w Warszawie warsztaty gry na congach skierowane do pocz?tkuj?cych b?bniarzy. W ramach zaj?? b?dzie mo?na si? nauczy? podstawowych technik uderze? (open, close, bass, slap, tapado, palm). Organizator zapewnia instrumenty oraz inne materia?y zwi?zane z zaj?ciami (zapisy rytmów, nagrania itp.).

Po wi?cej informacji odsy?amy na t? stron?. Dla dociekliwych informujemy i? prowadz?cy warsztaty – Nikodem B?kowski b?dzie dzisiaj wyst?powa? na scenie z zespo?em „Ritmodelia”, w ramach festiwalu CROSSDRUMMING. Miejsce: Warszawa – Fort przy Cytadeli, godz: ok. 23.


Wakacyjny KONKURS
15-07-2005 by Piotr

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Proponujemy Wam Wakacyjny KONKURS na recenzj? wszelkiej ma?ci imprez b?bniarskich (etnicznych) na których byli?cie w te wakacje. Mog? to by? recenzje z koncertów, zlotów, warsztatów, pogrywa? itp. Najciekawsze teksty (mile widziane równie? multimedia - fotki, mp3ki) nagrodzimy jaki i opublikujemy na naszych ?amach. Tak wi?c grajcie, s?uchajcie i uczcie si?.
Rozwi?zanie konkursu w drugiej po?owie sierpnia. Do wygrania s? 4 nowiutkie p?yty ufundowane przez TAM TAM PROJECT nosz?ce tytu?: "Sunu Music" oraz 2 kasety S?omy (z autografem) od Pracowni Artystycznej Pablo. Fundatorom serdecznie dzi?kujemy!
Czekamy na wasze prace pod adresem redakcji.


Ogrody Alamut
12-07-2005 by Piotr

Zapraszamy na koncert zespo?u Ogrody Alamut (etnojazz, transowe rytmy, wschód, misterium), który odb?dzie si? w ramach Festiwalu Teatralnego Zbli?enia w P?o?sku 22.07.2005 . Muzycy znani ze wspó?pracy przy przeró?nych etnicznych i jazzowych projektach (Swoj? Drog?, Kapela ze Wsi Warszawa, Masala SoundSystem, Trapezfik, Stilo, Yerba Mater).
Zapraszamy.


CROSSDRUMMINGFESTIVAL
04-07-2005 by Piotr

W dniach 5–9 lipca 2005 r. w Warszawie odb?dzie si? CROSSDRUMMINGFESTIVAL – szósta edycja Mi?dzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej.
Na koncertach Festiwalu wyst?pi? mistrzowie marimby i wibrafonu, wirtuozi kot?ów, b?bnów oraz multiperkusji. B?dzie mo?na obejrze? i us?ysze? interesuj?ce prezentacje teatru instrumentalnego, widowiska multimedialne, jam sessions, parady uliczne, jazz oraz muzyk? etniczn?. Go??mi festiwalu b?d? znakomici arty?ci z ca?ego ?wiata reprezentuj?cy odmienne rodzaje muzyki, style i techniki gry


DNI AFRYKI W OPOLU
29-06-2005 by Piotr

8-9.07.2005 w Opolskim MOK (Sala kameralna, Piwnica Artystyczna) odb?d? si? „DNI AFRYKI W OPOLU” po??czone z koncertem MAMAAFRIKA.
MAMAAFRIKA wst?pi tak?e w G?ucho?azach w Centrum Kultury 10.07.05.
Cena biletów 8,-


Folkova Fiesta
27-06-2005 by Piotr

W dniach 9-10.07.2005 w Z?bkowicach ?l?skich zapowiada si? ciekawa impreza na której zobaczymy Mama Afrika, Sasa ni Africa, Ricky-Lion & Bongo Bongo i innych równie ciekawych wykonawców.
Wst?p na ka?dy dzie? tylko 5,-
Pocz?tek imprezy w sobot? ok 18:00 a w niedziel? o 17:00
Zapraszamy...


Rzeczpospolita pisze o b?bnach Djembe
20-06-2005 by City Bum Bum

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e kultura b?bnów Djembe zaczyna powoli rozwija? si? w szerszej ?wiadomo?ci. W magazynie „Pi?ta Aleja”, dodatku do pisma Rzeczpospolita, pojawi? si? obszerny artyku? zatytu?owany „Dobrostan”, który opowiada o zaj?ciach gry na djembe. O tym, co robimy i jak dzielimy si? z lud?mi muzyk?. Szkoda, ?e tekst nie by? autoryzowany; dowiedzie? si? mo?na z niego o ciekawym instrumencie pod nazw? …djamble (sic!). Nie w?tpimy jednak, ?e s?u?y? on b?dzie dobrej sprawie!


Premiera p?yty Sunu Music
15-06-2005 by Zdzisiu

Sunu Music W?a?nie dzi? ukaza?a si? nowa p?yta zespo?u TAM TAM PROJECT "Sunu Music", która jest bardzo ciekaw?, mocno nie tuzinkow? pozycj? na rynku fonograficznym.

Jak mówi? o niej twórcy, "Idea wydania tej p?yty narodzi?a si? w 2003 wraz z jej pierwszymi d?wi?kami. Pomys?odawc? projektu jest Piotr Jackson Wolski - perkusista, osoba zafascynowana kulturami ?wiata. Jego spotkanie z senegalskim wokalist? Mamadou Dioufem i znanym polskim oboist? Tytusem Wojnowiczem zaowocowa?o powstaniem p?yty „Sunu Music” wybuchowej mieszanki ??cz?cej w sobie energi? wielu kultur z ró?nymi gatunkami muzycznymi."

Muzyki granej przez Tam Tam Project w ?aden sposób nie mo?na okre?li? mianem „sztucznej”, albo „wtórnej”. Nie mo?na jej te? nazwa? etniczn?. Afryka?skie rytmy, arabska, czy romska melodyka stanowi? tutaj raczej t?o dla improwizacji. Nie b?d?my te? zaskoczeni, gdy us?yszymy motywy z muzyki klasycznej. Arty?ci z Tam Tam Project potrafi? znakomicie po??czy? te, wydawa?oby si?, tak odleg?e od siebie ?wiaty w jedn?, przepi?kn? ca?o??.


Folkowe Lapidarium
13-06-2005 by Piotr

Jak co roku stoleczne Lapidarium zaprasza latem na cykl koncertow z muzyka folkowa i etniczna (w tym roku dwa razy w tygodniu). W programie m.in. Trebunie Tutki, Klezzmates, Kale Bala, Kwartet Jorgi, Orkiestra Sw. Mikolaja oraz wykonawcy z Wegier.


ORKIESTRA TROCH? CISZEJ
29-05-2005 by saMMy164

ORKIESTRA TROCH? CISZEJ BIA?Y BÓR Od dwóch lat Bia?y Bór staje si? ”b?bniarskim zag??biem”


Wyg?uszanie B?bna
28-05-2005 by Dark Wolf

Wielu z nas, b?bniarzy, mieszka w blokach. Niestety. W bloku nie mo?emy sobie pozwoli? na wi?ksze ha?asy - wszystko s?ycha? przez ?ciany. A s?siad te? cz?owiek, najcz??ciej niewyrozumia?y, musi nam popsu? chwile sp?dzane z b?bnem i zdrowo zniech?ci? do wspania?ego hobby. Ale czy musi tak by?? W tych warsztatach przedstawiam na to sposób....sposób na wyciszenie b?bna oczywi?cie. Bo s?siedzi zawsze byli, s? i b?d?... Zapraszam wi?c do warsztatów, gdzie dowiecie si? jak wyciszy? b?ben, a przy tym s?siadów :)


PAPADRAM, NASSARA, CABIRIA, KADAN
28-05-2005 by Piotr

Szykuje si? nam niezwyk?e wydarzenie b?bniarskie. W ramach wroc?awskiej Nocy ?wi?toja?skiej odb?dzie si? niezwyk?y koncert. Wyst?pi? w nim pierwszoligowi b?bniarze: PAPADRAM, NASSARA, CABIRIA, KADAN. Po raz pierwszy grupa ok. 20 muzyków wykona oryginalny, improwizowany koncert, w którym zaprezentuje umiej?tno?ci solowe i zespo?owe.
Termin: 24-06-05 — 25-06-05
Godzina: 21:00 — 02:30
Miejsce: Wyspa Piaskowa
Prowadzi: Centrum Kultury AGORA


"Spotyka?, spotka?" d?embersów
27-05-2005 by Piotr

W dniu 2 i 3 czerwca w gda?skim klubie "?ak" ( ul. Grunwladzka 195/197) zobaczymy dwie premiery zrealizowane przez Teatr Kino Variatino oraz zespó? D?embersi.
Pocz?tek imprezy o godz. 19:00
Bilety: 25,- 15,- ulgowy, 10,- karta klubowa


Konono
24-05-2005 by Piotr

Czy aby tworzy? dobr? muz? trzeba mie? super instrumenty i kilowaty nag?o?nienia? Muzycy z Konono pokazuj?, ?e wcale niekoniecznie...


Koncert b?bniarzy w Malborku
16-05-2005 by Zdzisiu

W najbli?sz? ?rod? 18 marca o godz. 18, w Miejskim Domu Kultury w Malborku odb?dzie si? koncert grupy malborskich b?bniarzy. Wyst?p jest uwie?czeniem prowadzonych dotychczas (od ferii zimowych) zaj?? nauki gry na djembe. Grup? b?bniarzy tworz? warsztatowicze ucz?szczaj?cy na czwartkowe warsztaty b?bniarskie.

Wyst?p zako?czy si? wspólnymi, otwartymi warsztatami, w których b?dzie móg? wzi?? udzia? ka?dy. Zapraszamy wszystkich ch?tnych, zarówno tych którzy chc? pos?ucha?, jak i tych którzy chcieliby zakosztowa? pozytywnych emocji p?yn?cych z gry na b?bnach djembe.


Nast?pna recenzja b?bnów w drodze...
16-05-2005 by Zdzisiu

Porównanie czere?ni Jeszcze dobrze nie och?on?li?my po recenzji afryka?skich b?bnów Unique Brands, a ju? odezwa?a si? do nas pracownia Pablo, przesy?aj?c do testów dwie czere?niowe djembe o ?rednicy membrany 27cm oraz 33 kolosa z wi?zu. Czere?nie ró?ni? si? od siebie skór?. Jedna ma naci?g ze skóry koziej, a druga z wo?owej, tak?e spróbujemy je ze sob? porówna?. Testy potrwaj? zapewne kilka tygodni. Tych którzy s? ciekawi naszej poprzedniej recenzji b?bnów Pablo, zapraszamy tutaj.


Djembe o ?rednicy 32cm za 300z??
15-05-2005 by Zdzisiu

Jeden z naszych redaktorów, posiadaj?cy bud?et w wysoko?ci 300z?, wpad? na pomys? z?o?enia pe?no warto?ciowego b?bna z twardego drewna, o ?rednicy membrany 32cm, nie u?ywaj?c przy tym d?uta, m?otka i innych tego typu narz?dzi. Wydaje si? to nie mo?liwe? Te? tak w pierwszej chwili pomy?leli?my, a jednak uda?o si? tego dokona? i to w kilka godzin! Brzmi ciekawie? Zapraszamy do artyku?u, który uka?e si? najdalej w przysz?ym tygodniu...


Rytmy i kroki Afryki
15-05-2005 by KarWil

Maj w Krakowie jest miesi?cem obfituj?cym w wydarzenia. Po zako?czonym Festiwalu Perkusyjnym czas na zapowied? II Mi?dzynarodowej Konferencji „Cia?o ludzkie - znak uniwersalny: rytmy i kroki Afryki”.


CESTA Z MESTA
10-05-2005 by Piotr

CESTA Z MESTA (Podró? z miasta) festiwal kultury alternatywnej odb?dzie si? na S?owacji w dniach 3-5.06.2005 na Sklabinskej w powiecie Martin. Zapowiada si? bardzo ciekawie. Wiele warsztatów muzycznych, tanecznych, r?kodzielniczych. Wi?cej przeczytacie na CESTA Z MESTA.


Pezinská Bubnova?ka
10-05-2005 by Piotr

Zapraszamy w imieniu naszych s?owackich braci w b?bniarstwie na wspólne muzykowanie. Impreza odb?dzie si? 18.06.2005 pod Pezinokiem k/Bratys?awy. Wi?cej informacji wszyscy ch?tni znajd? na stronie www.bubnovacka.szm.sk.
Serdecznie zapraszamy.


Ostatni dzie? Festiwalu Perkusyjnego
09-05-2005 by KarWil

Niedziele by?a ostatnim dniem, zamykaj?cym tegoroczn? edycj? Krakowskiego Festiwalu Perkusyjnego. Swoje prezentacje mieli dzi? dwaj perkusi?ci klasyczni – graj?cy na zestawach za pomoc? pa?ek. Jak zapewnia profesor Pilch, nie zostali oni dobrani przypadkowo – jeden z nich to ogie?, a drugi woda – dwa zupe?nie odmienne style gry i ideologie ?ycia.


Drugi dzie? Festiwalu Perkusyjnego
07-05-2005 by KarWil

Mamy za sob? kolejne spotkania warsztatowe Festiwalu Perkusyjnego organizowanego przez prof. Jana Pilcha i krakowsk? Akademi? Muzyczn?. Tym razem prezentacji instrumentów i rytmów z ca?ego ?wiata dokona? Luis Ribeiro, graj?cy w zespole Dobrek Bistro. Wieczorem odby? si? koncert "Brokenbeat Battle" w klubie "U Loisa"


Pierwszy dzie? Festiwalu - Koncerty
07-05-2005 by KarWil

Pierwszego dnia Festiwalu Perkusyjnego odby?y si? dwa koncerty i jedna prezentacja. poni?ej recenzja wyst?pu Roberta Sztorca, zespo?u Viva Flamenco z udzia?em Giridhara Udupy oraz Marka Ba?aty, oraz koncertu Dobrek Bistro.


Piknik reggae
06-05-2005 by Piotr

28 maja 2005 od godz. 15:00 w o?rodku ?emków w gminie Chocianów odb?dzie si? piknik reggae. Gospodarzami b?d?: Fari, Pozytywna Grupa Reggae, dj Bass Reproduktor, xi?dz Makken. Wyst?pi?: Ave lion, WAWAMUFIN, POSITIVE, PAPRIKA KORPS, BASS MEDIUM, NATURAL DREAD KILAZZ, WWS, BAKSHISH, B.R.STYLERS (W?OSKIE REGGAE MNIAM MNIAM).

Zapraszamy serdecznie.


Pierwszy Dzie? Festiwalu Perkusyjnego
06-05-2005 by KarWil

Dobieg? ko?ca pierwszy dzie? Festiwalu Perkusyjnego, organizowanego przez prof. Jana Pilcha i krakowsk? Akademi? Muzyczn?. Znajdziecie tu recenzj? i podsumowanie dwóch warsztatów i dwóch koncertów.


II urodziny City Bum Bum
04-05-2005 by Piotr

Z okazji II urodzin City Bum Bum w najbli?szy weekend w ?odzi odb?dzie sie koncert po??czony z warsztatami gry na djembe i dundunach.
Miejsce - AIOA Zachodnia 54/56, Teatr 77;

Czas: warsztaty – sobota 7 maja godz. 10.00 – 13.00 i 14-16.00
niedziela 8 maja 11.00 – 14.00 i 16.00-18.00
koncert – sobota, godz.19.00; wst?p wolny.

Informacje n/t warszatów i zapisy pod numerami telefonów: 42 633 26 41, 0608 383 090.Fire Dance w Krakowie
04-05-2005 by Piotr

Wielka gratka dla mi?o?ników indyjskich klimatów. 21.05.05 w muzeum Galicja (Kraków ul.Dajwór 18) wyst?pi legendarnych b?bniarzy z Varanasi (Benares) w Indiach, którzy po raz trzeci przyjechali do Europy. Reprezentuj? gatunek muzyki medytacyjnej, która bardzo ?ci?le wi??e si? z kontekstem religijnym i kulturowym Indii. Powoli narastaj?cy rytm porywa widowni? wprowadzaj?c j? w niezwyk?e uczucie jedno?ci z d?wi?kiem. B?dzie to ich pierwszy koncert w Polsce. Wyst?pi?: SHYAM KUMAR MISHRA (tabla/Indie) i ALEX MAYER (didgeridoo/Austria)
Pocz?tek imprezy o godz. 19:30.


Jan Pilch zaprasza do Krakowa
03-05-2005 by KarWil

Rozmowa z Profesorem Sztuk Muzycznych i wyk?adowc? na krakowskiej AM, perkusist? i perkusjonist?, organizatorem III Mi?dzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego „?ród?a i Inspiracje” - Kraków, 6-8.05.2005


Wakacyjne warsztaty b?bniarskie
01-05-2005 by Piotr

Zapraszamy wszystkich ch?tnych do wzi?cia udzia?u w 4-dniowych, wakacyjnych warsztatach b?bniarskich organizowanych w D?brówce pod Lublinem, przez pracowni? artystyczn? Pablo .


Recenzja conga Pablomusic
29-04-2005 by Piotr

Po recenzji djembe nadszed? czas na bli?sze przyjrzenie si? innym wyrobom z pracowni Pablo. Tym razem b?d? to conga…


Reggaeneracja we Wroc?awiu
26-04-2005 by Piotr

Wielka gratka dla wszystkich mi?o?ników muzyki b?bniarskiej! Ju? 1.05.05 rozpocznie si? Majowa Reggaeneracja we wroc?awskim klubie ?ykend (ul. Podwale 37/38). Wyst?pi?:
Nassara - Wroc?aw
Papadram - Wroc?aw
Kadan - Cz?stochowa
Poczatek imprezy o godz. 20. Bilety za symboliczne 7,- Serdecznie zapraszamy...


Koncerty Sambal, czyli Samba w natarciu
26-04-2005 by Zdzisiu

"Sambal to ostry sos chili, który w kuchni jest tym czym samba w ?yciu Brazylijczyków. Dodaje pikanterii, zawiesza regu?y codzienno?ci, wyzwala "tchnienie zbiorowego sza?u", w którym rytm zaw?ada cia?em, a? do utraty tchu i odurzenia fal? gor?ca bij?c? od ta?cz?cych wokó? ludzi. Zainspirowani t? analogi? oraz oczywist? gr? s?ów, postanowili?my nada? naszej formacji nazw? Sambal i realizowa? utopijn? ide? ?ycia wyzwolonego i odrodzonego, w którym karnawa? nie jest do ogl?dania, ale wype?nia ca?? ludzk? egzystencj?."

Tymi s?owami zespó? Sambal wita nas na swojej stronie WWW i nie jest to tylko czcze gadanie. Koncerty Sambalu maj? na prawd? wielkiego kopa i nikt z publiczno?ci nie jest w stanie sta? w bezruchu. Jak ju? mowa o koncertach, to szykuj? si? w najbli?szym czasie dwie imprezy:

Ju? jutro (27 kwietnia 2005) w Warszawie, w KLUBIE MASKA (ul. Krakowskie Przedmie?cie 4/6) oraz w najbli?szy czwartek (28 kwietnia 2005) w Szczecinie, w ROCKER CLUB (ul. Partyzantów 2), odb?d? si? koncerty tej mega-gor?cej formacji. Wszystkich ch?tnych zapraszamy.


Clave
22-04-2005 by Piotr

Zapraszamy do lektury ciekawego artyku?u o ma?ym kuba?skim instrumencie autorstwa Nikodema B?kowskiego. Pisze w nim o historii a tak?e demonstruje techniki gry na tym niepozornym, ale bardzo wa?nym instrumencie.


City Bum Bum atakuje!
19-04-2005 by Piotr

Zapraszamy do zapoznania sie z bogat? ofert? jak? przygotowa?o City Bum Bum na najbli?sze miesi?ce. A jest w czym wybiera?...


Wieczór djembe
18-04-2005 by Piotr

Pracownia Artystyczna NEO i szko?a Naachi Djaam Beri zaprasza 23 kwietnia o godz. 21.00 na WIECZÓR DJEMBE. Dopkki starczy si? b?dziemy gra? i wspólnie bawi? si? rytmem.
miejsce:Pracownia Artystyczna NEO, ul. Piotrkowska 92 (na ko?cu podwórza) ?ód?
czas: od 21.00 wst?p wolny


Recenzja cong Pablo w drodze
15-04-2005 by Piotr

Otrzymali?my do testów zestaw cong pochodz?cych z pracowni Pablo, tak wi?c wkrótce pojawi si? recenzja...


Warsztaty b?bniarskie
15-04-2005 by Piotr

W dniach 25-28.04.05 w ramach dni kultury studenckiej Politechniki ?l?skiej w Gliwicach odb?d? si? warsztaty b?bniarskie (djembe, dunduny). Zaj?cia poprowadzi Tomasz Lempa czyli Lupa. Zapraszamy wszystkich ch?tnych.


MoonUnity - MoonUnityTrip
12-04-2005 by Piotr

W pi?tek (15.04.05) zapraszamy wszystkich grajacych do GGoG (Gda?sk ul. 3 maja 9a) z bebnami i bez; utalentowanych i nieco mniej - slowem wszystkich, ktorzy kochaja rytm i chcieliby oddac sie w te piatkowa noc w jego wladanie. Zadnych zobowiazan, zadnych oczekiwan - tylko bebny, rytm i muzyka. Wszelkie akustyczne instumenty - mile widziane :). Na duzej sali kolektyw MoonUnity - Elfina, Netri, Asphodel, oraz zaproszeni goscie - serwuja chillowo-progresywnie transowe granie. Start - 21:00 Wjazd - 5,-


Kadan w Cz?stochowie
12-04-2005 by Piotr

Kolejny koncent b?bniarski w Cz?stochowie. Tym razem 16.04.05 w pubie Oslo. Zapraszamy wszystkich mi?o?ników djembe i dundunów. Wjazd tradycyjnie wolny.


African Day odwo?any
05-04-2005 by Piotr

W imieniu organizacji Polish-African Friendship Organization (dzialajaca przy Wyzszej Szkole Biznesu w Nowym Saczu), chcialabym powiadomic, ?e ze wzgledu na zaistaniale okolicznosci konferencja African Day, planowana na 6 kwietnia zostaje przeniesiona do odwolania. O wszelkich zmianach i decyzjach powiadomie natychmiast. Serdecznie pozdrawiam Rosaline Ude Przewodniczaca PAFO


Warsztaty b?bniarskie w Lublinie
02-04-2005 by Piotr

Nowa edycja warsztatów b?bniarskich Agnieszki Ko?czeskiej. Zapisy 5.kwietnia w Chatce ?aka w sali 25 II pietro , godzina 20:00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych gr? na djembe i congach.


African Day w Nowym S?czu
01-04-2005 by Zdzisiu

Ju? w najbli?sz? ?rod? - 6 kwietnia w Nowym S?czu odb?dzie si? impreza "African Day" po?wi?cona w ca?o?ci Afryce. W planach jest konferencja z udzia?em dystyngowanych i znanych osobisto?ci, koncert "Afro Beat's Sound System" wraz z zespo?em tanecznym "Sasan ni Africa" oraz pokaz mody kolekcji Diany Iifeomy Ude - stroje nigeryjskie plemienia Ibo i kolekcji Anny Ratajczyk - stroje plemienia Masajów.


ORKIESTRA B?BNIARSKA Z CIELCZY
30-03-2005 by Piotr

14 kwietnia (czwartek) w warszawskim klubie "Aurora" mieszcz?cym si? przy ulicy Dobrej 33/35 o godzinie 20 wyst?pi ORKIESTRA B?BNIARSKA Z CIELCZY, która zaprezentuje ?ywio?owy set oparty na rytmach afryka?skich i próbkach brazylijkiej samby.ORKIESTRA B?BNIARSKA Z CIELCZY reprezentuje dzia?aj?c? od dwóch lat na ?oliborzu szko?? djembe, o której informacji b?dzie mo?na zasi?gn?? po koncercie.Wst?p wolny.Serdecznie zapraszamy.


Akademia perkusyjna TAM TAM
29-03-2005 by Piotr

Z inicjatywy Piotra Jacksona Wolskiego rozpocze?a dzia?alno?? Akademia perkusyjna TAM TAM czyli warsztaty b?bniarskie. Zaj?cia odbywaj? si? w poniedzia?ki i ?rody 18:30 - 20:30 w Klubie Balsam ul.Rac?awicka 99 Warszawa. Wi?cej informacji i kontakt na stronie Tamtam academy


Koncert Dubska w ?odzi
25-03-2005 by Piotr

Zapraszamy na koncert Bydgoskiego sk?adu DUBSKA, który odb?dzie si? 01.04.2005 w Ober?y Folkowej Zapiecek w ?odzi (ul. Piotrkowska 43). Po koncercie zagra Dread Lion Crew SoundSystem w mi?ych klimatach. Uwaga: wjazd za darmo!


Nowy Rytm w Warsztatach !!!
24-03-2005 by saMMy164

Witajcie B?bniarze, mam ?wietn? wiadomo??! W naszych Warsztatach Djembe Online pojawi? si? kolejny tradycyjny rytm - Djagbe. Wszystkich ch?tnych zapraszamy do warsztatów!


Mistyczny Wehiku? Papadram we Wroc?awiu
06-03-2005 by Zdzisiu

Ju? w najbli?sz? sobot? (12 marca) we Wroc?awiu, w klubie Madness odb?dzie si? koncert formacji Papadram. Do ta?ca rozkr?c? was rytmy pochodz?ce z ca?ej Afryki i Ameryki ?aci?skiej, zapowiada si? wi?c ciekawa impreza.


Impreza w Gdyni
28-02-2005 by Zdzisiu

Otrzymali?my cynk, ?e w drug? niedziel? marca (trzynastego :-), zapowiada si? ciekawa impreza b?bniarska. W Gdyni, w klubie muzycznym Ucho od godziny 18 odb?dzie si? Djembe-session , czyli wieczór rytmu. Organizatorzy zapowiedzieli koncert formacji b?bniarskiej Djembersi oraz innych grup b?bniarskich. "Zapraszamy wszystkich ch?tnych aby pos?ucha?, popatrze?, pota?czy? i oczywi?cie pogra? :-)" Posiadacze instrumentów mile widziani (ze swoim sprz?tem). Wst?p wolny.


Kolejna recenzja b?bnów w drodze!
18-02-2005 by Zdzisiu

Witam wszystkich po d?u?szej nieobecno?ci. Mam oczywi?cie same dobre wiadomo?ci :) Dotar?y do nas b?bny z firmy Unique Brands, która sprowadza je do naszych rodzimych sklepów prosto z Ghany (zachodnie wybrze?e Afryki). B?bnów, w ró?nych rozmiarach, jest a? 5 sztuk, dodatkowo otrzymali?my grzechotki z trawy i tykwy, zapowiada si? wi?c obszerna recenzja...


Yamato – The Drummers From Japan
05-02-2005 by Zdzisiu

Znana japo?ska grupa "Yamato" odwiedzi kolejny raz nasz kraj. Tym razem maj? w repertuarze nowe przedstawienie: Kami-nari czyli Grzmot! Yamato zagrzmi w nast?puj?cych miastach: Katowice, Wroc?aw, ?ód?, Bydgoszcz, Szczecin, Warszawa, Pozna?, Gda?sk. Spektakle Yamato to niezwyk?e po??czenie odg?osów b?bnów z d?wi?kami instrumentów: koto, chappa, shino-bue, shamisen oraz kane.


Warsztaty djembe w Malborku
26-01-2005 by Zdzisiu

W zesz?y wtorek odby?y si? kolejne (trzecie) warsztaty djembe w Malborku. Pocz?tek ferii zimowych by? dobrym momentem na rozpocz?cie cyklicznych spotka?. Dla wi?kszo?ci uczestników, to dopiero pocz?tek przygody z b?bnami i mamy nadziej?, ?e pierwsze spotkania pozwoli?y zaszczepi? im pozytywnego „bakcyla” do gry na djembe...


TAM TAM Academy
20-01-2005 by Zdzisiu

W Warszawie powsta?a kolejna szko?a gry na b?bnach. Jak pisze jej za?o?yciel, Piotr Jackson Wolski, szko?a ta "zosta?a stworzona dla ludzi kochaj?cych muzyk?, wra?liwych, poszukuj?cych wyj?tkowych prze?y?, otwartych na wiedz?, pracowitych, ambitnych". Podczas spotka? uczestnicy zostan? wprowadzeni w wyj?tkowy ?wiat rytmu i pulsu. B?d? poznawa? ?wiat instrumentów perkusyjnych odkrywaj?c nowe, ma?o znane wspó?brzmienia i techniki gry...


Dni Afryki w ?odzi
19-01-2005 by Zdzisiu

Nowo otwarta ?ódzka szko?a gry na djembe - Naachi Djaam Beri, która na co dzie? prowadzi zaj?cia w Pracowni Artystycznej NEO w ?odzi przy ul. Piotrkowskiej 92 zaprasza wszystkich na "Dni Afryki w NEO", które odb?d? si? 22 i 23 stycznia 2005 r w Pracowni Artystycznej NEO...


Ceramiczne muzykowanie - nowa galeria
12-01-2005 by Zdzisiu

Ostatnio mamy wysyp galerii :) Wielce nas to cieszy, ?e przesy?acie nam materia?y, bo nie ma nic przyjemniejszego, jak wspieranie pozytywnych inicjatyw. Tym razem, za spraw? Piotra, co? wielce pozytywnego. Pragniemy przedstawi? wszystkim sympatykom b?bnów ciekaw? inicjatyw?, jaka zrodzi?a si? po warsztatach dla osób niepe?nosprawnych umys?owo w Zagórowie...


Koncert Drum Attack w Bielsku Bia?ej
05-01-2005 by Zdzisiu

Otrzymali?my cynk od W?adka, ?e 8 stycznia w Bielsku-Bia?ej o godzinie 21:00 odb?dzie si? impreza "International Dub Dj Fest Sound System". W programie wyst?pi? mi?dzy innymi dj`e z Czech, Cieszyna, Chrzanowa i Bielska-Bia?ej. Oko?o godziny 22:00 Odb?dzie si? koncert zespo?u Drum Attack, równie? z Bielska-Bia?ej, czyli djembe i dunduny w afryka?skiej stylistyce.


Tradycyjny rytm - Djole
28-12-2004 by Est

Za spraw? Piotra dzisiaj doszed? nam w Warsztatach Djembe Online kolejny rytm wywodz?cy si? od ludu Sierra Leone - "Djole". Jest to rytm taneczny i jest grany podczas celebrowania wa?nych uroczysto?ci w wiosce oraz rodzinie...


Djembe i DunDuny zawitaj? do Teatru Wielkiego w ?odzi
17-12-2004 by Zdzisiu

City Bum Bum Z przyjemno?ci? informuj?, ?e we wtorek 21.12.2004 o godz. 19 rozpocznie si? w Teatrze Wielkim w ?odzi bo?onarodzeniowy spektakl "Gloria In Excelsis Deo. Kol?dy ?wiata", w czasie którego po raz pierwszy na szacownej scenie teatru s?yn?cego z zupe?nie innego repertuaru us?ysze? b?dzie mo?na zachodnio-afryka?skie b?bny Djembe i Dunun! w wykonaniu City Bum Bum oraz m.in. solistów Teatru Wielkiego z Polski i Ukrainy, Akademickiego Chóru Politechniki ?ódzkiej, kwartetu smyczkowego oraz efemerycznej grupy Lawson Music.

Ide? koncertu, na który z?o?? si? tradycyjne kol?dy polskie oraz popularne pie?ni bo?onarodzeniowe z ró?nych stron ?wiata jest prze?amanie barier pomi?dzy odleg?ymi od siebie gatunkami muzycznymi oraz uj?cie znanego wszystkim repertuaru w zupe?nie nowy sposób.


System sprawny, recenzja w drodze
21-11-2004 by Zdzisiu

Pablo Wiem, ?e wyczekujecie z niecierpliwo?ci? testu b?bnów Pablo. Recenzja pojawi si? w serwisie prawdopodobnie do ko?ca tygodnia. Mieli?my du?o k?opotów z napraw? systemu zarz?dzania nasz? stron? – st?d te opó?nienia. Dla zniecierpliwionych, zapodaj? fajne zdj?cie oraz film z Pablo brzoz? 23 w r?kach Rodrigeza, który jest do pobrania tutaj.


Naj?wie?sze wie?ci
16-11-2004 by Zdzisiu

Witam wszystkich ponownie po kilkunastu dniach przerwy. Zapewne zauwa?yli?cie, ?e nasza strona dzia?a od kilku dni du?o szybciej. Przyrost pr?dko?ci wida? zw?aszcza przy ?ci?ganiu zdj?? i plików. Poza t? pozytywn? nowin?, mam jeszcze trzy wiadomo?ci - dwie dobre i jedna z?a – od której mam zacz??? ;)

Zaczn? od dobrej: otrzymali?my w mi?dzyczasie do recenzji jeszcze kilka b?bnów firmy Pablo: wi?z 29cm, grusza 23cm oraz 3 brzozy 23cm.

Druga dobra wiadomo??: recenzja wszystkich b?bnów ju? prawie gotowa. B?d? zdj?cia, filmy i mp3ki :).

A teraz najmniej pozytywna wiadomo??: po przeniesieniu na nowy serwer niestety nie dzia?a nam poprawnie system do wprowadzania informacji na stron?, wi?c recenzja i inne materia?y czekaj? na napraw?...


Nowe warsztaty online - Rytm Sofa
06-11-2004 by saMMy164

Za sprawa Piotra w warsztatach online pojawi? si? nowy rytm - Sofa. Jest to stary rytm ludu Malinke. By? grany w celu zagrzania wojowników na koniach (sofa - wojownik) do walki lub po ich powrocie by wychwala? ich odwag? i m?stwo. Zainteresowanych zapraszamy do Warsztatów Djembe Online,


Symbole Afryki
31-10-2004 by zKrecik

Ka?de z plemion Afryka?skich ma w?asn?, odr?bn? kultur?, wierzenia, mitologi?. Mo?na wyró?ni? pewne charakterystyczne symbole, które maj? identyczne lub te? podobne znaczenie dla wi?kszo?ci ludów Afryki. Szczególnie wyra?nie przejawia si? to na polu symboliki zwierz?cej. - To ma?e wprowadzenie do ksi??ki Heike Owusu pod tytu?em "Symbole Afryki", zapraszam do zapoznania si? z afryka?skimi symbolami...


Rozpoczynamy pierwsze w Polsce internetowe Warsztaty Dundun!!!
31-10-2004 by Pio

Dunduny to zachodnioafryka?skie b?bny basowe. Na pierwsze spotkanie z tymi instrumentami zaprasza S?awek, który od kilku lat wspólnie z przyjació?mi wykonuje tradycyjn? muzyk? Zachodniej Afryki. Jak twierdzi S?awek, 'gra na dundunach mo?e dostarczy? równie du?o rado?ci co gra na djembe. Klucz le?y w tym, ?eby by?o co najmniej 2 dundunistów. Wtedy tworzy si? melodia, która mo?e was porwa?. Znajomo?? partii dundunów do tradycyjnych rytmów jest tak?e warunkiem poprawnego wykonywania tych?e rytmów (szczególnie solo) na djembe'.


Nowe Warsztaty Online - rytm Kpanlogo
08-10-2004 by Zdzisiu

Doszed? nowy rytm Warsztatach Online - Kpanlogo. Jak opisuje nam Piotr prowadz?cy [t? stron?], Kpanlogo jest ta?cem afryka?skim wywodz?cym si? z Ghany z okolic miasta Accra. Spopularyzowany zosta? on przez ludy plemienia Ga. Jego rozkwit nast?pi? oko?o roku 1950 po wyzwoleniu si? spod ucisku Brytyjskiego. Taniec ten jest ?wi?towaniem wolno?ci, nowego ?ycia, nadziei. Kpanlogo jest ta?cem m?odzie?y granym dla odpoczynku...


Pierwsze warsztaty w Gdyni
07-10-2004 by Zdzisiu

Pierwsze powakacyjne, a za razem pierwsze gdy?skie warsztaty b?bniarskie. Dla niektórych to równie? pierwsze spotkanie z b?bnem oraz pierwsza mo?liwo?? zagrania w grupie. (Ale? tych pierwszych ;-) Na pocz?tku by?o sztywno, ale pod koniec 2 godzinnych zaj?? zagrali?my dwa ca?kiem ca?kiem utwory (Samba oraz Rytm Serca). By?o ?wietnie i oby tak dalej! Za jaki? czas zapodamy wam kolejn? relacj?...


Djembe bez podzia?ów
02-10-2004 by Zdzisiu

Jak napisa? do nas Wojtek z CityBumBum, nie ma wi?kszego szcz??cia ni? mo?liwo?? dzielenia si? z innymi swoj? mi?o?ci? i pasj?. Djembe, b?ben który leczy cia?o i dusz? ma niezwyk?? moc przemawiania do wszystkich ludzi, niezale?nie od tego kim s?, jak wygl?daj?, jakim pos?uguj? si? j?zykiem. Zetkn??em si? kiedy? z twierdzeniem, ?e dzieci z zespo?em Downa s? ma?ymi genialnymi lud?mi, widz?cymi i czuj?cymi wi?cej ni? inni ?miertelnicy - dlatego te? inna jest ich droga. Przyjmuj?c zaproszenie do udzia?u w niezwyk?ym koncercie w ?ódzkim Domu Kultury "Lutnia" czuli?my jako zespó?, ?e czeka nas wyst?p inny ni? wszystkie, które do tej pory mieli?my okazj? zagra?. Jak mia?o si? okaza?, dla wielu z nas by? on g??bokim duchowym prze?yciem. Trudno uj?? w s?owa wszystko to, co wydarzy?o si? w przeci?gu niespe?na godziny na niewielkiej rozja?nionej scenie. Ale jedno jest pewne – ten wyst?p by? dla graj?cych i dla widowni, a przede wszystkim dla osób niepe?nosprawnych, odnalezieniem domu "tu i teraz", prawdziw? rado?ci? ?ycia - te chwile by?y esencj? muzyki Djembe, esencj? jedno?ci.


'Rytmy Ziemi' - warsztaty perkusyjne w Gdyni od pa?dziernika
25-09-2004 by Pio

'Rytmy Ziemi' to nowe warsztaty perkusyjne Rodrigeza, prowadzone w siedzibie YMCA w Gdyni. Ide? warsztatów jest umo?liwienie uczestnikom doznania satysfakcji p?yn?cej zarówno z wyra?ania siebie za pomoc? muzyki, jak i ze wspó?dzia?ania w zespole. Zaj?cia maj? mie? form? dwugodzinnych, cotygodniowych spotka?. Ich efektem b?d? m.in. prezentacje muzyczne uczestników oraz wspólne projekty z innymi grupami warsztatowymi (teatralne, taneczne). Pierwsze spotkanie 4 pa?dziernika. Zapraszamy.


Czwarte Warsztaty Online!
20-09-2004 by Zdzisiu

Tak, pomimo, ?e nie zd??yli?cie si? nacieszy? dobrze trzecimi warsztatami, mamy ju? kolejne, i to z filmami instrukta?owymi!. Tym razem nauczymy was grania jednego z ?atwiejszych rytmów – Rytmu Serca. Od tego w?a?nie rytmu zaczyna?em swoj? przygod? z djembe.


Ciekawe warsztaty w Warszawie
19-09-2004 by Zdzisiu

Otrzymali?my cynk o ciekawych warsztatach ta?ca (Salsa, Tumbao, Merengue, taniec hinduski), oraz gry na Congach.. Te ostatnie odb?d? si? 16 i 17 pa?dziernika i prowadzi je profesjonalny muzyk, Nikodem B?kowski, cz?onek formacji "Ritmodelia", graj?cej jako  jedyna w kraju batucad?-samb? brazylijsk?. Warsztaty maj? na celu przybli?enie podstaw gry na congach.


Ruszy?y warsztaty na djembe i dunduny w Bytomiu
05-09-2004 by Pio

Ruszy?y warsztaty gry na b?bnach afryka?skich w Bytomiu. Na razie lekcje raz w tygodniu, w pi?tki od 16.00-17.30. W programie nauka na djembe i dun-dunach, typowym zestawie perkusyjnym ludu Malinke z P?d-zach. Afryki. Zaj?cia s? prowadzone w klubie Sezam (Bytom ul. Chorzowska 57b ) przez Tomasza Lempa.


Internetowe Warsztaty Djembe
02-09-2004 by Zdzisiu

To chyba prze?omowy dzie? w naszym serwisie. Og?aszam uroczy?cie otwarcie pierwszych w Polsce Internetowych Warsztatów Djembe Online! Na ?amach warsztatów b?dziemy przekazywali wam wiedz? na temat djembe: podstawy, rytmy, djembetykieta itp. Przewidujemy umieszczenie videolekcji! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy - kliknijcie poni?ej.


Ich Trole przestaj? istnie?
27-07-2004 by KarWil

Ich Trole Na swojej oficjalnej stronie formacja „Ich Trole” zapowiedzia?a zako?czenie dzia?alno?ci zespo?u wraz z 27 czerwca. M?ody ?ódzki zespó? zdoby? uznanie i rozg?os w czasie rocznej zaledwie dzia?alno?ci, staj?c si? istotn? sk?adow? polskiej sceny etno-folk. Ulubie?cy festiwalowej publiczno?ci Olecka, ?ar czy Dowspudy i go?cie Kuby Wojewódzkiego. Doskonali muzycy, których zaanga?owania w kolejne projekty niecierpliwie wyczekujemy.


Forum o b?bnach do??czone!
11-07-2004 by Zdzisiu

Tak jak wcze?niej zapowiadali?my, do??czy?o do naszej inicjatywy najwi?ksze polskie forum dyskusyjne o b?bnach. Cieszymy si? niezmiernie, ?e tak profesjonalne forum jest teraz cz??ci? portalu djembe.pl. Oby tak dalej! Jak serwis b?dzie si? rozrasta? w aktualnym tempie, to jeszcze kilka tygodni i b?dziemy mieli tu wszystko co potrzeba ;-). Tymczasem zapraszam na forum...


Zlot b?bniarzy trwa!
08-07-2004 by Zdzisiu

Rozpocz?? si? krakowski zlot b?bniarski. Inicjatywa KarWila, stowarzyszenia Pif-Paf i portalu Djembe.pl pierwszego dnia przyci?gn??a ponad dwudziestu go?ci - renomowanych b?bniarzy i przedstawicieli szkó? b?bniarskich z Po?udniowej Polski, jak równie? licznych uczestników rekrutuj?cych si? w?ród widzów. Zainteresowanie wzbudzi?y warsztaty, b?d?ce cz??ci? „Juliady” - dwutygodniowego festiwalu integracyjnego organizowanego przez O?rodek Socjoterapii Dzieci?cej "U Siemachy". Patronami medialnymi wydarzenia s? TVP3, Radio Kraków i Gazeta Wyborcza. To dopiero pocz?tek zlotu. Impreza b?dzie trwa?a jeszcze przez 3 dni, a? do 12 lipca. Wszyscy ch?tni, którzy chcieliby do??czy? do zlotu, mog? zg?asza? si? do KarWila lub przyjecha? bezpo?rednio na miejsce zlotu: pole namiotowe w Kryspinowie (ko?o Krakowa). Wi?cej informacji znajdziecie w jednym z poprzednich newsów. Ju? niebawem poka?emy zdj?cia!


Cykliczne free-warsztaty w Katowicach
07-07-2004 by Pio

Otrzymali?my cynk od Mumina, ?e w Katowicach, przy ul. Gliwickiej, w klubie Wysoki Zamek: w ka?dy pi?tek od godz. 17.00 b?d? si? odbywa?y free-warsztaty djembe. Warunkiem uczestnictwa jest ch?? pogrania i u?miech na twarzy ;) Zbiera si? zawsze w 5-6 osób, które bardzo ch?tnie postuka?yby w wieksz? ilo?? b?bnów. Wi?cej info pod adresem: rasta_mumin@poczta.onet.pl.


Ostatnie sopockie warsztaty
24-06-2004 by Zdzisiu

Dodali?my zdj?cia z ostatnich przed wakacjami warsztatów Rodrigeza w Sopocie. Obecnie czeka nas wakacyjna przerwa. Cykliczny kurs rusza ponownie po wakacjach. Ju? dzi? zapraszamy wszystkich - granie w grupie 15-20 b?bnów to przyjemno??, jakiej nie mo?na dozna? pukaj?c w samotno?ci. Ale spokojnie, nie b?dziemy w 3mie?cie pró?nowa? ;-) Spróbujemy w wakacje skrzykn?? kilka ciekawych imprez przy djembie, o których damy zna? za pomoc? tej strony.