djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Ruszaj? warsztaty Djembe we Wroc?awiu

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Ruszaj? warsztaty Djembe we Wroc?awiu
20-09-2010 by KarWil

Wroc?awscy djembefola - Tomasz Murawski (Kaczy) i Wojciech Krasuski (Ewer) - trzeci rok z rz?du maj? przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa na cykliczne warsztaty b?bniarskie. Zaj?cia obejmowa? bed? nauk? gry na tradycyjnych zachodnio-afryka?skich b?bnach Djembe i DunDun. Osoby nie posiadaj?ce swoich instrumentów nie powinny si? zniech?ca?; prowadz?cy s? w stanie je udost?pni? (konieczny wcze?niejszy kontakt). W programie warsztatów przewidziany jest podzia? na grupy: pocz?tkuj?c? i ?rednio zaawansowan?.Tomasz Murawski (Kaczy) i Wojciech Krasuski (Ewer) to wroc?awscy muzycy i pasjonaci djembe. Fascynacja b?bnami, rytmem i Afryk? doprowadzi?a do ich wspó?pracy w 2007 roku we Wroclawiu, kiedy to wraz z Mi?kiem, Lafk? i Dziejem zak?adali formacj? perkusyjno-taneczn? Yankadi (www.yankadi.pl). Swoje inspiracje czerpi? g?ównie z folkloru muzycznego Afryki Zachodniej.