djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Afryka
Czarna Afryka" - wszystko na po?udnie od Sahary

Djembe
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Ró?ne

Djembe [czytaj D?embe], to b?ben w krzta?cie kielicha lub klepsydry zrobiony z drewna, o membranie oryginalnie z koziej (a niegdy? antylopiej) skóry. Aktualnie mo?na spotka? te? djemby ze skóry sztucznej (np z naci?gów perkusyjnych). Djembe wywodzi si? z obszarów zachodniej Afryki, cho? obecnie jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym instrumentem etnicznym na ?wiecie. Prawie ka?dy zaczyna nauk? w?a?nie od djembe.Dunduny
Dunduny Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Ró?ne

Dunduny (Dundum, Doundoun, Djundjun) Jest to zestaw dwóch lub trzech cylindrycznych b?bnów, z dwóch stron obci?gni?tych skór?. U?o?one s? poziomo, a d?wi?k wydobywa si? poprzez uderzanie w skór? drewnian? pa?k?. Na górze ka?dego z dundunów umieszczony jest metalowy dzwonek, w który uderza si? niewielkim metalowym pr?tem. Najwi?kszy dundun nosi nazw? dunumba, ?redni sangban, a najmniejszy kenkeni. Melodie wygrywane na dundunach stanowi? podstaw? rytmu. Ka?dy z b?bnów powinien by? obs?ugiwany przez jedna osob?.Jabara
Jabara Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Ró?ne

Jabara (Djabara, Shekere) Grzechotka wykonana z wysuszonego owocu tykwy, na któr? na?o?ona jest siatka z przywi?zanymi koralikami, b?dz nasionami. Technik gry na jabarze jest wiele, mi?dzy innymi potrz?sanie ca?? jabar?, odpowiednie poci?ganie samej siatki, uderzanie w jabar?. Zazwyczaj wyznacza puls rytmu.Kora
Kora Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Plemienna

Jest to rodzaj harfy, bardzo popularny w Zachodniej Afryce, szczególnie w Casamance(region Senegalu). Ma 21 strun, które s? osadzone na mostku z rowkami(jak w skrzypcach). Korpus zbudowany jest z du?ego zasuszonego owocu tykwy, na ktory na?o?ona jest krowia skóra, tak, ?e zakrywa ona prawie ca?? tykw?. Po bokach znajduj? si? otwory akustyczne, z których wydobywa si? d?wi?k. Dodatkowo, korpus zaopatrzony jest w dwa ko?ki, s?u??ce za uchwyty. Gryf, do którego umocowane s? struny, wykonany jest z twardego drewna i zaopatrzony w skórzane opaski, którymi stroi si? struny. Jest to instrument dla Griot'ów(w Zach. Afryce nauczyciel historii i kultury). Wirtuozem Kory jest np. Mamadou DiabateKrin
Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Plemienna

B?ben wykonany ze specjalnie wydr??onego kawa?ka pnia twardego drewna. Gra si? na nim poprzez uderzanie drewnianymi pa?kami. Jest u?ywany do komunikacji mi?dzy wioskami, oraz grania ?wi?tych melodii podczas ró?nych ceremonii.