djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Kordofony


Dilruba
Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Pó?nocno-Zachodnich Indii

Dilruba jest praktycznie identyczna z Esraj Esraj. Oba instrumenty ró?ni? si? nie tyle budow? czy technik? gry, ale pochodzeniem i wyst?powaniem. Dilruba jest instrumentem po?rednim pomi?dzy Sarangi a Sitar.Ektar
Ektar w odmianie <I>gopiyantra</I> i tradycyjnej Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Ektar jest prostym, szarpanym instrumentem strunowym. Jego budowa ogranicza si? do tykwy dyni przebitej bambusem i napi?tej mi?dzy nimi pojedynczej, lub wprzypadku Dotar podwójnej, struny.Esraj
Esraj Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Bengalska

Esraj jest praktycznie identyczna z Dilruba. Oba instrumenty ró?ni? si? nie tyle budow? czy technik? gry, ale pochodzeniem i wyst?powaniem. Esraj jest instrumentem po?rednim pomi?dzy Sarangi a Sitar.Kora
Kora Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Plemienna

Jest to rodzaj harfy, bardzo popularny w Zachodniej Afryce, szczególnie w Casamance(region Senegalu). Ma 21 strun, które s? osadzone na mostku z rowkami(jak w skrzypcach). Korpus zbudowany jest z du?ego zasuszonego owocu tykwy, na ktory na?o?ona jest krowia skóra, tak, ?e zakrywa ona prawie ca?? tykw?. Po bokach znajduj? si? otwory akustyczne, z których wydobywa si? d?wi?k. Dodatkowo, korpus zaopatrzony jest w dwa ko?ki, s?u??ce za uchwyty. Gryf, do którego umocowane s? struny, wykonany jest z twardego drewna i zaopatrzony w skórzane opaski, którymi stroi si? struny. Jest to instrument dla Griot'ów(w Zach. Afryce nauczyciel historii i kultury). Wirtuozem Kory jest np. Mamadou DiabateSantur
Santur Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Santur to odmiana strunowych cymba?ów, na których gra si? niewielkimi, drewnianymi m?oteczkami.Sarangi
Sarangi Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Religijna

Sarangi jest instrumentem smyczkowym o trzech lub czterech strunach, których brzmienie zmienia si? przesuwaj?c po nich paznokcie, jak i jednej strunie o d?wi?ku sta?ym i dwóch zestawach strun towarzysz?cych (które nie s? nigdy poruszane, ale które samoczynnie wibruj? gdy zagrany zostanie odpowiadaj?cy im d?wi?k.Sarod
Sarod Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

Sarod jest wzgl?dnie nowym instrumentem wywodz?cym si? od pradawnego Rabab.Sitar
Sitar Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Sitar jest zapewne najbardziej znanym instrumentem strunowym wykorzystywanym na Subkontynencie Indyjskim.Surmandal
Surmandal Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Religijna

Surmandal to rodzaj niewielkiej harfy dostarczaj?cej d?wi?ki podstawowe (na zerowym progu, b?d? bezprogowe) jako akompaniament dla wokalu.Tambura
Tambura Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Tambura, podobnie jak Surpeti, za jedyny cel stawia sobie nadawanie d?wi?ku podstawowego. Instrument budow? przypomina Sitar, nie posiada jednak progów.Vina
Vina Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Karnatik Sangit (Po?udnie)

Vina, zwana równie? Saraswati vina na cze?? bogini Saraswati - opiekunki nauk i sztuk, jest typowym dla klasycznej muzyki Po?udniowych Indii (Karnatik Sangit) instrumentem.