djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Aerofony


Bansuri
Bansuri Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Bansuri wyst?puje pod wieloma nazwami, takimi jak Wenu, Bansi, czy Murali. Jest to flet poprzeczny wyst?puj?cy w wielu odmianach i charakterystyczny dla systemów muzycznych Indii. Jest to jeden z najstarszych instrumentów muzycznych ?wiata, wymieniany ju? w Wedach, i ??czony tradycyjnie z bogiem ta?ca i muzyki - Kriszn?.Nadaswaram
Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Po?udniowych Indii

Nadaswaram to pó?nocnoindyjski odpowiednik Shehnai. Jest to rodzaj oboju z?o?onego z ustnika wchodz?cego w bambusowy lub trzcinowy korpus zwie?czony rozszerzaj?c? si? ko?cówk?. Instrument jest wykorzystywany przy okazji obrz?dów sakralnych, nieodzowny za? przy ?lubach.Ottu
Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Po?udniowych Indii

Ottu jest spokrewniony z Nadaswaram i Shehnai. Jednak w przeciwie?stwie do nich nie posiada skali melodycznej, a jego zadaniem jest ci?g?e utrzymywanie d?wi?ku o jednolitej wysoko?ci - podstawy d?wi?kowej, do której pozostali muzycy mog? si? odwo?ywa?.Peti
Peti Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Wszystkie z wyj?tkiem Karnatik

Peti to indyjska nazwa harmonium, sprowadzonego z Europy instrumentu klawiszowego. Obszernym miechem pompujemy powietrze, przekierunkowuj?c go do systemu trzcinowych rurek ró?nej d?ugo?ci.Pungi
Pungi Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Ludowa) i Karnatik Sangit (Po?udnie)

Pungi to instrument kojarzony nieroz??cznie z zaklinaczami w??y.Shehnai
Shehnai Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Pó?nocnych Indii

Shehnai jest spokrewniony z po?udniowoindyjskim Nadaswaram. Jest to rodzaj oboju z?o?onego z ustnika wchodz?cego w bambusowy lub trzcinowy korpus zwie?czony mosi??nym kielichem.Surpeti
Surpeti manualne i elektroniczne Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Surpeti Jedynym celem tego instrumentu jest nadawanie d?wi?ku podstawowego - wa?nej sk?adowej w muzyce Indii - z którego korzystaj? pozostali muzycy, odwo?uj?c si? do jego brzmienia i w oparciu o nie realizowa? wybran? tonacj?.