djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Warsztaty Dundun > Podstawy

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Podstawy
B?bny dundun to zachodnio-afryka?skie, drewniane b?bny basowe w kszta?cie walca, naci?gni?te z obydwu stron (przewa?nie ciel?c?) skór?. Stanowi? tradycyjny akompaniament dla djembe. W Gwinei tracyjny zestaw basowy to: Dununba - najwi?kszy b?ben (dos?ownie - s?owo 'dunun' oznacza b?ben, a 'ba' - wielki), ?redni - Sangban i najmniejszy - Kenkeni. Wed?ug Mamadiego Keita, Sangban wyznacza g?own? melodi? rytmu. Kenkeni gra z regu?y prost? lecz wiele wnosz?c? do rytmu sk?adow?, dununba natomiast do XIII w. by? g?ównym b?bnem solowym. Nadal najwi?cej wariacji i improwizacji w sekcji basowej jest wykonywanych w?a?nie na tym b?bnie.Warsztaty nr. 1 - Koordynacja dzwonka z basem
30-10-2004 by S?awek

Pierwsze warsztaty to taka zach?ta do kontaktu z dundunami. Je?li nie macie pod r?k? oryginalnego sprz?tu, nie przejmujcie si?. Mo?na ?wiczy? na odpowiednio nastrojonych kongach lub djembe, przy czym pa?k? (np. od perkusji) nale?y owin?? czym? mi?kkim. Oryginalny dzwonek mo?na zast?pi? kawa?kiem metalowej rurki przeci?tej wzd?u?, jako pr?cika do dzwonka mo?na u?y? du?ego gwo?dzia.