djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Warsztaty Djembe > Technikalia

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Technikalia
Czyli wszelkie techniczne kwestie, z jakimi mo?e spotka? si? ka?dy posiadacz b?bna. W dziale tym w przysz?o?ci znajdziecie lekcje opisuj?ce strojenie, napraw?, budow? w?asnego b?bna, zmian? naci?gu, skóry itp.Warsztaty nr. 12 - Wyg?uszanie B?bna
28-05-2005 by Dark Wolf

Wielu z nas, b?bniarzy, mieszka w blokach. Niestety. W bloku nie mo?emy sobie pozwoli? na wi?ksze ha?asy - wszystko s?ycha? przez ?ciany. A s?siad te? cz?owiek, najcz??ciej niewyrozumia?y, musi nam popsu? ("Ja te? chc? odpocz?? !!!")chwile sp?dzane z b?bnem i zdrowo zniech?ci? do wspania?ego hobby. Ale czy musi tak by?? W tych warsztatach przedstawiam na to sposób....sposób na wyciszenie b?bna oczywi?cie. Bo s?siedzi zawsze byli, s? i b?d?.

Zapraszam wi?c do warsztatów, gdzie dowiecie si? jak wyciszy? b?ben, a przy tym s?siadów :)


Warsztaty nr. 13 - Percussion Studio - Ods?ona Pierwsza
04-07-2005 by Dark Wolf

Nie ka?dy rytm jeste?my w stanie zagra?, ot tak, ze s?uchu, aby brzmia? jak w orygianle. Musimy sobie go rozpisa?. Przydatnym narz?dziem do tego zadania jest program Percussion Studio, którego podstawy zamierzam przedstawi? w tych warsztatach. Na pocz?tek ?ci?ganie, instalacja oraz odtwarzanie gotowych rytmów. Zapraszam!


Warsztaty nr. 14 - Percussion Studio - Ods?ona Druga
09-07-2005 by Dark Wolf

Wiemy ju? sk?d ?ci?gn?? Percussion Studio, wiemy ju? jak odtworzy? gotowy rytm. Lecz gdy nie mo?emy ?ci?gn?? rytmu, lub chcemy zachowa? swój w?asny, aby go nie zapomnie? musimy pozna? tajniki tworzenia rytmów w programie Percussion Studio. Poznamy te? ca?y panel i inne przydatne przyciski. Zapraszam!


Warsztaty nr. 15 - Percussion Studio - Ods?ona Trzecia
09-07-2005 by Dark Wolf

To ju? ostatnia cz??? warsztatów obs?ugi programu Percussion Studio. Omówi? w nich jak zakcentowa? uderzenia, jak doda? nowy instrument do bazy programu oraz jak zapisa? stworzony rytm. Wszystko to w dzisiejszych warsztatach. Zapraszam!


Warsztaty nr. 25 - Strojenie b?bna
29-04-2010 by Zdzisiu

Jednym z pierwszych problemów, z jakim spotyka si? ka?dy pocz?tkuj?cy b?bni?cy, jest podci?gni?cie skóry na b?bnie. Stres zaczyna si?, kiedy nasza djembe zaczyna brzmie? jak karton, albo membrana brz?czy przy ka?dym uderzeniu. Co tu z tym zrobi?? Mówi?, ?e podobno toto si? samemu stroi... Widzimy na korpusie mas? z pozoru popl?tanych linek, boimy si? je dotyka?, a co tu dopiero mówi? o w?asnor?cznym robieniu zaplotu...